Пт, 23.02.2024, 00:07
РМО вчителів інформатики Валківського РВО
Меню сайту
Форма входу
Пошук

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ

Учнівські проекти

Проект - це послідовний і самодостатній набір заходів, розроблений для досягнення поставлених результатів у межах визначених часових рамок. Зміни, які відбудуться внаслідок реалізації проекту, повинні визнаватись позитивними й бажаними в суспільстві

Проект, на відміну від програми, має коротші строки реалізації, конкретні завдання та план.

Класифікація учнівських проектів

У сучасній педагогіці проекти класифікуються відповідно до певної домінуючої типологічної ознаки. Відповідно до домінуючого методу чи виду діяльності дослідники розрізняють:

 • прикладні проекти, що відрізняються чітко визначеним результатом діяльності їх учасників (наприклад, проект документа, словник, аргументоване пояснення будь-якого явища тощо). Такі проекти передбачають ґрунтовне осмислення структури, розподіл функцій між учасниками, оформлення результатів діяльності, їх подальшу презентацію та зовнішнє рецензування;
 • дослідницькі проекти мають на меті організацію діяльності учнів, спрямовану на розв'язання творчих завдань із заздалегідь невідомим результатом і передбачають наявність певних етапів роботи (обґрунтування актуальності теми дослідження, предмета та об'єкта, визначення цілей та завдань, виявлення методів пошуку та джерел інформації, висунення гіпотези, визначення шляхів розв'язання проблеми, збір даних, їх аналіз і синтез, обговорення та оформлення отриманих результатів, виступ із повідомленням чи доповіддю, визначення нових проблем для подальшого аналізу);
 • інформаційні проекти скеровані на вивчення характеристик будь-яких процесів, явищ, об'єктів і передбачають їх аналіз та узагальнення виявлених фактів. Структура такого проекту схожа на структуру дослідницького, що часто є основою для їх інтеграції;
 • рольово-ігрові проекти, в яких учасники виконують визначені ролі (літературних персонажів чи вигаданих героїв), зумовлені характером і змістом проекту, імітують соціальні чи ділові відносини, ускладнені гіпотетичними ігровими ситуаціями. Структура таких проектів лише окреслюється й залишається відкритою до завершення роботи.

У реальній практиці здебільшого застосовуються змішані типи проектів, де поєднуються ознаки кількох типів проектів і які є практично-орієнтованими. Такі проекти не лише дозволяють отримати нові знання, а і сприяють отриманню певного соціального досвіду, тобто є соціальними проектами.

Відповідно до предметно-змістової спрямованості виділяються монопроекти та міжпредметні проекти. Перші, як правило, виконуються на уроках одного предмета, хоча й передбачають використання знань з інших дисциплін. Міжпредметні або інтегративні проекти найчастіше виконуються в позаурочний час, передбачають інтеграцію знань із кількох предметів і потребують кваліфікованої допомоги вчителів-предметників.

За географією контактів проекти можуть бути внутрішньошкільними (класними, міжкласними), загальношкільними, позашкільними (міжшкільними), мережевими (міжрегіональними) та міжнародними. Прикладами загальношкільних проектів є створення засобів масової інформації у школі, організація системи учнівського самоврядування, виставкового залу, музею школи. Різні загальноосвітні навчальні заклади мікрорайону можуть об'єднувати свої зусилля для здійснення спільної проектної діяльності. Це може бути обмін досвідом учнівського самоврядування шкіл району, організація опитування чи збір даних серед мешканців громади на певну тему, проведення конкурсів, змагань тощо. Мережеві проекти мають на меті широке залучення установ і представників громади до активної соціальної діяльності. Метою такої співпраці може бути сприяння системі соціальної допомоги представників громади, вирішення проблеми вандалізму, підтримка місцевої бібліотеки чи підготовка теле- або радіопередач для місцевого радіо чи телебачення.

Молодь самоврядує у школі та громаді

Однією з актуальних тем для сучасних школярів залишається організація учнівського самоврядування. Як зробити так, щоб учні брали активну участь в організації шкільного життя, вирішували ті проблеми, які їм під силу? Як допомогти учням побачити проблеми місцевої громади на вулиці, де вони проживають, у громадських місцях і замислитись над тим, як їх можна вирішити? Ці та інші питання постійно постають перед педагогами, коли вони спостерігають за пасивним ставленням школярів до вирішення подібних проблем.

Учнівські проекти за таким напрямом, як «Молодь самоврядує у школі та громаді», допоможуть розвивати активність сучасних школярів, формувати в них уміння й навички, пов'язані із громадським життям. Проблематика проектів за цим напрямом може бути різноманітною: «Організація учнівського самоврядування», «Проводимо соціологічне дослідження», «Учнівський трудовий десант», «Допомагаємо пенсіонерам місцевої громади», «Знайшли проблему - вирішили» тощо.

Важливими складовими цього напряму проектування є: визначення учнями проблеми (шкільної, місцевої), складання плану її вирішення, розподіл обов'язків між членами учнівської групи, залучення (за потребою) інших членів громади для вирішення проблеми, отримання конкретного результату, оцінювання діяльності учасників проекту та визначення значення вирішуваної проблеми для школи, місцевої громади.

Проект «Покоління NEXT»

Можна бути активним творцем свого життя, а можна пливти за течією чужих планів і дій. Кожний має право робити власний вибір. Та все ж таки варто спробувати переконатись у власних можливостях, спроможності організувати власне дозвілля, показати громадськості, якою є молодь міста. Подолавши інертність і байдужість, усвідомивши відповідальність за власне життя, можна зробити його набагато цікавішим і змістовнішим.

Мета проекту:

 • залучення молоді до активної участі в житті місцевої громади;
 • привернення уваги громадськості до проблем молоді;
 • розвиток творчого потенціалу молоді;
 • організація дозвілля силами самої молоді;
 • залучення молоддю своїх ровесників до культурного проведення вільного часу.

Завдання проекту:

 • провести День активної молоді під час святкування Дня молоді в Україні (остання неділя червня);
 • навчитися співпрацювати з представниками влади (працівниками відділу молоді та спорту держадміністрації, відділу культури, ДАІ);
 • підготувати та провести заходи, спрямовані на залучення творчої молоді, демонстрацію талантів молоді.

Очікувані результати:

 • формування навичок організації та проведення громадських акцій;
 • проведення молоддю «Активної спільної ходи» центральною вулицею міста;
 • створення й демонстрація плакатів «Покоління NEXT»;
 • проведення концерту «Покоління NEXT - дорослим»;
 • організація фотовиставки «Покоління NEXT».

Учасники проекту: учні, учителі, батьки, представники органів влади, громадськість.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

 • отримання згоди адміністрації на проведення проекту;
 • узгодження питань про проектну діяльність з учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні завдань проекту (учителями образотворчого мистецтва, музики, фізвиховання);
 • визначення мети та очікуваних результатів;
 • установлення контактів з працівниками відділу молоді та спорту держадміністрації, відділу культури, ДАІ;
 • поширення інформації про здійснення проекту;
 • формування групи учасників;
 • зібрання ініціативної групи та проведення першого організаційного заняття;
 • пошук шляхів фінансування.

ІІ етап - збір необхідної інформації та матеріалів:

 • ознайомлення учнів з існуючою нормативною базою (Конвенція про права дитини (ст. 12, 13, 17), Конституція України (34, 39), витяги із Кримінального Кодексу, що стосуються, зокрема, захисту честі, гідності та ділової репутації, закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(ст. 38 - про проведення зборів, мітингів, маніфестацій та демонстрацій та здійснення контролю забезпечення в цей час громадського порядку), витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення - про адміністративну відповідальність за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій);
 • планування програми (наприклад, проведення молоддю «Активної спільної ходи» центральною вулицею міста; створення та демонстрація плакатів «Покоління NEXT»; проведення концерту «Покоління NEXT - дорослим»; організація фотовиставки «Покоління NEXT»; здійснення «Десанту»);
 • формування груп активістів в кожному напрямі та здійснення заходів (режисери концерту, організатори ходи, «десантники» тощо);
 • підбір матеріалів для оформлення плакатів, фотовиставки;
 • пошуки фінансової підтримки.

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності, вирішення організаційних питань:

 • визначення маршруту»Активної спільної ходи»;
 • отримання згоди ДАІ, залучення працівників ДАІ до підтримки «Активної спільної ходи»;
 • планування програми «Десанту», основне завдання якого - поширити інформацію про час і місце основних заходів;
 • підбір репертуару та планування програми концерту;
 • підбір учасників концерту, проведення репетицій;
 • залучення до проведення акції зацікавлених осіб (наприклад, місцеві молодіжні самодіяльні колективи);
 • заняття з тренування «Активної спільної ходи»;
 • узгодження питань про місце проведення концерту;
 • оформлення листівок, плакатів, фотовиставки;
 • поширення інформації про заплановані заходи через пресу, радіо;
 • пошуки спонсорської підтримки;
 • запрошення представників преси.

IV етап - проведення свята:

 • 11:00-12:00 - учасники «Десанту» за допомогою листівок і просто на словах повідомляють жителям міста про проведення свята, запрошують взяти участь, відвідати фотовиставку та концерт;
 • 13:00-14:00 - «Активна спільна хода» центральною вулицею міста;
 • 14:00-15:00 - демонстрація виставок плакатів, листівок, фотовиставки;
 • 16:00-19:00 - концерт «Покоління NEXT - дорослим».

V етап - презентація та оцінювання результатів здійснення проекту «Покоління NEXT»

 • упорядкування матеріалів;
 • створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації;
 • представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, батьківських зборах;
 • висвітлення у пресі;
 • дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 • узагальнення отриманого досвіду.

Умови реалізації: чітке планування діяльності та послідовне виконання етапів проекту; визначення й обґрунтування часових рамок; підтримка діяльності школярів; співпраця з представниками відділу молоді та спорту держадміністрації, відділу культури, ДАІ; поінформованість населення; технічне забезпечення.

Ресурси: ватман, маркери, гуаш, прапорці, матеріал для виготовлення плакатів, повітряні кульки, технічне забезпечення проведення концерту (мікрофони, підсилювачі звуку), сцена.

Джерело: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1899/

Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Архів записів
Наше опитування
Чи доцільно інформатику та інформаційні технології розділити на окремі предмети?
Всього відповідей: 11
Міні-чат
200
Інформатика
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2024

Зробити безкоштовний сайт з uCoz